Amorteringskrav

Amorteringskrav

Den 1 juni 2016 införde myndigheten Finansinspektionen på regeringens mandat en ny uppsättning regler kring bolån. Reglerna stipulerar ett krav på tvingande amortering för belåningsgrader överstigande 50%. Reglerna, som populärt har börjat kallas för “amorteringskravet”, gäller för alla nya och alla utökade bolån.

Tillämpning

Finansinspektionens regler sätter en miniminivå vad gäller kravbilden. Enskilda bolåneföretag (banker och bolåneinstitut) kan på eget initiativ införa ännu tuffare villkor. Nedan är en förteckning av reglerna enligt miniminivån.

När amorteringskravet gäller:

  • Nya bolån tecknade efter 1 juni med en belåningsgrad på +50%
  • Utökade bolån som innebär en belåningsgrad över 50% (även om lånet tidigare var amorteringsfritt)

När kravet inte gäller:

  • Befintliga bolån
  • Lån för köp av nyproducerade bostäder (upp till 5 år)
  • Om särskilt ömmande omständigheter föreligger (till exempel dödsfall eller sjukdom)

Nya bolån

Den som efter den 1 juni 2016 sätter sin namnteckning på köpekontraktet för en bostad ska, förutsatt att den inte är nyproducerad, amortera i det fall belåningsgraden överstiger 50%. Kravet tillämpas automatiskt av bolåneföretagen genom att bolånet konstrueras med tvingande amortering enligt (minst) de angivna procentsatserna.

Tabell: Belåning och amortering

Belåning Amortering/år
Över 70% 2% av totalbeloppet
Mellan 50,01-69,99& 1% av totalbeloppet
Under 50% Inget krav på amortering

Utöka befintligt bolån

Enligt de nya reglerna räknas utökande av ett befintligt bolån som ett “nytt” bolån. Det betyder att amorteringskravet aktualiseras om belåningsgraden överstiger 50%. Om det sker, kommer långivaren att behöva amortera på hela lånet.

I det fall lånet går till renovering och upprustning, vilket gör att marknadsvärdet på bostaden bör öka, kan omvärdering ske omedelbart. Om omvärderingen visar att belåningen i förhållande till marknadsvärdet inte överstiger 50% träffas lånet inte av amorteringskravet.

Exempel på amorteringskravet i praktiken

Att köpa en bostad är en stor affär, förmodligen den största de flesta genomför i livet. Det är därmed ytterst viktigt att känna till och förstå de olika bestämmelser som reglerar amorteringskravet. Därför presenterar vi här två typexempel.

Exempel 1: Köp av ny bostad
Lotta och Nils behöver flytta för att få mer plats. De väljer mellan två bostäder, varav den ena är en äldre villa och den andra en nybyggd bostadsrätt i form av ett radhus. Beräknad köpeskilling för båda bostäder är tre miljoner och paret kan betala 750 000 kr kontant (75% belåning).

Väljer Lotta och Nils att köpa villan kommer de att behöva amortera 2% av lånet årligen tills det att belåningsgraden understiger 70%. Väljer de i stället att köpa den nyproducerade bostaden träffas de inte av amorteringskravet under de första fem åren.

Exempel 2: Utöka bolånet för renovering
Peter och Marie äger en villa med ett marknadsvärde på tre miljoner kronor. För denna fastighet har de bottenlån på 1,4 miljoner. Belåningsgraden är alltså cirka 47%. De avser nu att göra renoveringar i bostaden och de räknar med att det kommer att kosta 250 000 kr. Om de ansöker om att utöka befintligt bolån med den summan kommer belåningsgraden att bli 55%. Peter och Marie måste i fortsättning amortera på hela lånet med en takt på 1% per år.

Varför amorteringskrav?

Det finns i huvudsak två anledningar till varför reglerna om amorteringskravet har införts. Ett syfte är att försöka bromsa den i många experters ögon skenande skuldsättningen bland allmänheten i Sverige. En hög skuldsättning är i dagens läge med låga räntor inte skadlig, men vid mer normala räntenivåer kan svenskarnas skulder ge upphov till betydande risker i samhällsekonomin. Ett annat syfte är att krav på amortering förväntas skapa en annorlunda och mer sund syn på lån.

Topp 3 bolån

Bank MittBolån
3 månader 1,59%
1 år 1,59%
3 år 1,99%
5 år 2,45%
10 år 3,39%
Bank Skandia
3 månader 2,00%
1 år 2,00%
3 år 2,09%
5 år 2,49%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader 5,04%
1 år -
3 år 6,20%
5 år 4,34%
10 år -