Bundna bolån billigare än rörliga

För ett par dagar sedan höjde Nordea sin räntesats på rörliga bolån med 0,05 procentenheter till 2,02%. Samtidigt lät man listräntan för bolån bundna på tre år ligga kvar på 1,99%. Det betyder att det nu är billigare att ha ett bundet bolån på tre år än att betala på ett rörligt lån. Eftersom det är listräntor vi talar om, är denna diskrepans givetvis inte tydlig för alla bolånetagare – det går ju att förhandla om räntan – men Nordeas ändring innebär ett klart trendbrott. Under den relativt långa tidsperioden med extremt nedpressade räntor har de bundna räntorna alltid varit högre än de rörliga.

Tabell: Nordeas boräntor från och med 2016-12-09

Bindningstid Förändring Listränta
3 mån +0,05 procentenheter 2,02
1 år 2,02
2 år 2,08
3 år 1,99
4 år 2,31
5 år 2,46
8 år 3,45

Räntorna är på väg uppåt

Det är tydligt att bankernas rörliga räntor för bolån har bottnat och nu långsamt smyger sig uppåt. De ökar dock från en extremt låg nivå, och de höjningar som har skett de senaste månaderna är högst marginella. Så länge som Riksbanken håller styrräntan på -0,50% kommer förmodligen höjningarna att räknas i några hundradelar av en procentenhet.

Binda eller fortsätta med rörligt

Det kan inte sägas vara någon panik med att binda bolånen på grund av att räntorna har bottnat. Höjningarna kommer att ske i mycket långsam takt och den som har förhandlat fram ränterabatter för rörliga lån behöver absolut inte binda på längre sikt just nu. Att räntorna för bindningstider på tre år är så pass låga, kan dock utgöra ett skäl att binda delar av bolånet för dig som känner dig orolig för vad som kommer att hända med bankräntorna de kommande åren. Du säkrar historiskt låga räntor i tre år och vet precis vad du ska betala per amorteringstillfälle. Dessutom kan du sova gott om nätterna. Samtidigt är det bra att känna till att det genom åren alltid har varit en lite bättre affär att ha rörlig ränta. Ett mellanting kan vara att binda delar av bolånet och då på exempelvis tre år.

Det är alltid svårt att skapa den perfekta mixen mellan bundet och rörligt, och att dessutom göra det vid exakt rätt tillfällen. Ett enkelt knep du ska ta till för att skapa de bästa förutsättningarna är att jämföra bolån med avseende på hur både listpriser och genomsnittsräntor ser ut för både rörliga och bundna lån. I nästa steg ska du se till att förhandla. Om du inte aktivt försöker påverka räntan på dina bolån kan du få betala för mycket i onödan och då spelar ditt val kring att binda eller inte binda förmodligen ingen roll över huvud taget.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%