Fortsatt nedgång på bostadsmarknaden

Svensk vit villa

Den senaste statistiken hos Svensk Mäklarstatistik för april månad visar att bostadsrätter fortsätter tappa i värde. Föregående månad stod priserna i stort sett stilla, men det var tydligt att antalet försäljningar minskade. På årsbasis, det vill säga de senaste 12 månaderna, ligger bostadsrätterna fortfarande på plus i riket med 7 %.

Största prisfallet under april månad är nedgången i Malmö-området, där priserna på bostadsrätter sjönk med hela -2 %. Priserna i Stor-Stockholm, centrala Stockholm och Stor-Göteborg sjönk även med -1 %. I Centrala Göteborg var priserna oförändrade.

Statistiken visar även att priserna på villor inte har sjunkit och antalet sålda bostäder för april var högre än samma månad 2018 och 2019, framförallt såldes villor.

Dämpat klimat på bostadsmarknaden

Det rådande läget i Sverige och omvärlden har börjat påverka bostadsmarknaden. Trots detta såldes fler bostäder under april månad om man jämför med både år 2019 och 2018. Totalt såldes 14 100 bostäder, motsvarande en ökning på 4 %. En majoritet av de sålda bostäderna var villor, visar datan från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsmarknaden är känslig för svängningar i ekonomin. Med mindre pengar i plånboken kan fler bostadsrättsägare bli tvungna att avyttra bostäder tidigare än tänkt. Högre arbetslöshet, mindre att röra sig med och en konjunkturnedgång kan få stora effekter på hushållen och boendet. Några spiraler i from av kraftiga prisfall har vi ännu inte sett på marknaden och regeringens insatser så här långt verkar ha fått de effekter som önskats. Vi kan dock vänta en ökning av antal bostadsrätter till försäljning framöver. Utvecklingen kommer troligen ge fördelar för köparen.

Majoritet villor till försäljning i april

Villapriserna har legat i stort sett oförändrade med undantag för Stor-Göteborg som ökade med 1%. Ser vi till riket är årstakten tydligt på plus med 5%. Under perioden har villor utanför storstadsområden sålts, vilket har dragit upp snittet för riket med 1%.

Även fritidshus har fortfarande en positiv utveckling med 7 %. Några av köparna kan vara personer som planerar semesterfirande inom Sverige den närmaste tiden.

Det är ingen tvekan om att det rådande krisläget påverkar marknaden, men vi ser ännu ej effekterna i sin helhet. Troligen kommer vi någon gång efter sommaren se hur de ekonomiska effekterna kommer att ha påverkat bostadsmarknaden i sin helhet.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%