Fortsatt positiv utveckling på bostadsmarknaden

Enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik är det en fortsatt positiv trend på bostadsmarknaden, även om uppgången verkar ha mattats av något.

Priserna för villor ligger oförändrade från föregående månad, medan priserna för bostadsrätter har ökat med en procent. Det innebär att priserna för bostäder sett till årsbasis stigit ganska rejält – totalt har villapriserna ökat med 11 procent, medan bostadsrätterna gått upp med 7 procent. Detta trots att vi under större delen av året befunnit oss mitt i en pandemi, vilken haft stor påverkan på landets ekonomi.

Flera experter upplever dock en risk för bakslag i bostadspriserna.

Robert Boije, chefsekonom på Swedbank säger följande: “Rimligen kan inte bostadsmarknaden stå emot vad som helst. Skulle vi få en mycket omfattande och långvarig andra våg med ytterligare ökad arbetslöshet vore det konstigt om inte det spiller över på bostadsmarknaden. I ett sådant läge kommer en förlängning av de krisåtgärder som regeringen vidtagit för att dämpa arbetslösheten och hålla uppe hushållens inkomster bli nödvändiga och även avgörande för utvecklingen”.

Lägre utbud än efterfrågan

Enligt Fastighetsbyrån är det främst villor och större bostadsrätter som efterfrågas. Då det inte finns ett tillräckligt stort utbud för att möta den efterfrågan som råder har detta på många platser i landet bidragit till att driva upp priserna.

Att det framförallt är bostäder med större utrymmen som önskas kan vara en effekt av att allt fler i år har fått jobba hemifrån. Det kan i många fall underlättas av att det finns ett utrymme i bostaden som man kan dedikera just enbart till jobbande.

Detta märks också av att hemmakontor specifikt är en av de saker som blivit allt mer efterfrågat bland köparna under det senaste året. Det är även många husägare som passat på att renovera sina hus och på så vis till exempel bygga ut egna hemmakontor eller bättra på andra saker som man kanske inte hunnit med tidigare.

Tack vare att mäklarna aktivt arbetat för att genomföra säkra visningar, framförallt genom att ge möjlighet till deltagande både på plats såväl som via videolänk, har det fortsatt vara ett bra pådrag på bostadsmarknaden under hela året.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%