Gäller din ränterabatt fortfarande?

ranterabatt

Ränterabatter kan vara färskvara. När de går ut börjar normalt listpriserna att gälla och det innebär att räntekostnaderna sticker iväg. För den som har rörliga lån med ränterabatter av olika slag är det viktigt att kontrollera räntesatsen vid varje ny tremånaders ränteperiod.

Vad är ränterabatt?

Ränterabatt är en rabatt på listräntan. Om listräntan är 1,90% och du erbjuds en rabatt på 0,3 procentenheter kommer du att betala en ränta på 1,60% för ditt bolån. Ovan är den mest naturliga och den vanligaste beräkningsmodellen, men det finns andra. Vilken beräkningsmodell som används spelar emellertid mindre roll i slutändan.

För att få ränterabatt gäller det att föra en förhandling gentemot bolåneföretaget. Denna förhandling handlar om att “pruta” och i prutandet utgår du från din ekonomi samt eventuellt hur erbjudanden från andra bolåneföretag ser ut. Din förmåga att hantera stigande räntor, din belåningsgrad och din ekonomi som helhet är de huvudsakliga faktorer som ligger till grund för eventuell ränterabatt.

Om du lyckas få en ränterabatt gäller den för en viss tid. Binder du ett bolån gäller den givetvis för hela bindningstiden, men är det fråga om ett rörligt lån kan den gälla för exempelvis ett eller två år. När ränterabatten går ut börjar listränta automatiskt att löpa på lånet och det gör boendet automatiskt mycket dyrare. Har du haft en rabatt på 0,3 procentenheter blir ett lån på exempelvis två miljoner plötsligt 500 kr dyrare i månaden när rabatten går ut.

Håll koll på giltighetstiden

Det är, som du förstår, ytterst viktigt att du håller koll på giltighetstiden för en ränterabatt. Det är samtidigt inte så att du den dagen då den går ut kan kontakta bolåneföretaget för att förhandla på nytt. Du bör vara ute i god tid innan brytdatumet för att helt enkelt kunna hinna förhandla. Genom att vara ute i god tid kan du också undersöka vilka erbjudanden du kan erbjudas hos andra banker. Saker att undersöka är då dels vilken rabatt du kan erbjudas dels giltighetstiden. Kanske får du ett erbjudande om en marginellt högre ränta som du får behålla under “obegränsad” tid. Väger fördelen att slippa omförhandla lånen upp för nackdelen att räntan är något högre?

Billigast är bäst

Det är inte alltid som det billigaste alternativet är det bästa, men när det gäller bolån finns ingen viktigare faktor än priset. Allt annat är underordnat. Det innebär att den bank eller det bolåneinstitut som erbjuder dig den lägsta räntan är den du ska välja (med reservation för ovan nämnda om att slippa omförhandla). Hur går man då tillväga för att hitta det bästa priset? Det finns tre alternativ:
1. Gör egna efterforskningar och jämförelser
2. Pruta hos din nuvarande bank
3. Gå via låneförmedlare för bolån.

Den här sajten är till för dig som söker det bästa bolånet utifrån dina förutsättningar. Se till exempel vår sida om att jämföra bolån för att få bra tips.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%