Handelsbanken inför flyttavgift för rörliga lån

Alla bolån binds på en viss tid. Det gäller även för de bolån som i vardagstal betraktas som rörliga, det vill säga de rullande tremånadersavtalen. I allt väsentligt fungerar denna den kortaste bindningstiden dock som ett rörligt lån. Vid byte av bank eller vid ränteförändringar behöver låntagaren till exempel inte betala så kallad ränteskillnadsersättning. Alldeles nyligen bröt emellertid en av storbankerna mot denna oskrivna regel. Sedan i mitten av februari reserverar Handelsbanken sig rätten att ta ut ränteskillnadsersättning vid flytt av bolån.

Argumentet – det finns inga rörliga bolån

Den nya given från Handelsbanken förklaras med att banken menar att det inte ska finnas någon skillnad mellan lån bundna på tre månader och lån bundna på längre tid. Bundet som bundet, skulle vi kunna sammanfatta bankens hållning.

Juridiken ger banken rätt. Ett bottenlån är alltid bundet på en viss tid med specifika avtalsvillkor som gäller under hela löptiden. Samtidigt måste väl bankens giv betraktas som lite nitisk och även lite ogin, särskilt i ljuset av att banken gör rekordvinster med den rekordhöga bruttomarginalen på bolån.

Rent praktiskt torde kanske Handelsbankens nya regler inte ge så stora effekter. Den som vill flytta sina rörliga bolån från banken kommer, om inte något mycket oväntat händer med det allmänna ränteläget, inte behöva betala några större förmögenheter i ränteskillnadsavgift. Om flytten innebär att lånet kommer att löpa med en lägre ränta överlag kommer avgiften förmodligen att enkelt sväljas av den lägre kostnaden.

Konkurrensverket lyfter ett varnande finger

Hotet om att behöva betala ränteskillnadsersättning har en begränsande effekt på rörligheten på bolånemarknaden. När nu Handelsbanken betraktar även tre månaders rörliga lån som bundna finns farhågor om att inlåsningseffekterna kan bli ännu större. Konkurrensverket har kommenterat nyheten och menar att den nya given kan bli ett problem om fler banker följer Handelsbankens exempel.

Det är dock i vår mening svårt att se att alla bolåneföretag skulle följa Handelsbankens exempel. Att tvinga bolånekunder betala ränteskillnadsersättning för tre månaders bolån måste nämligen ses som en betydande konkurrensnackdel.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%