Lånelöftet garanterar inte att du får låna

Du som vill köpa en bostad bör först ansöka om ett lånelöfte hos ett bolåneföretag. Om du blir beviljad löftet vet du nämligen inom vilka ramar du kan få låna om du köper ett småhus, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Emellertid finns faktiskt risken att bolåneföretaget, när du ska göra om lånelöftet till en låneansökan, nekar dig lån alternativt erbjuder dig att låna ett lägre belopp än vad som anges i lånelöftet.

Ett lånelöfte är ett erbjudande

Ett lånelöfte har ingen juridisk status som just ett löfte eller en utfästelse. Det kan mer liknas vid ett erbjudande som du har att ta ställning till och som du kan utgå ifrån. Att lånelöftet inte är formellt innebär att banken kan frångå det när som helst. Nu är det givetvis så att bolåneföretaget gärna vill infria sitt löfte. Normalt kan du därför göra om lånelöftet till ett bolån utan några större insatser från din sida. Förutsättningen är att det inte sker några större förändringar i din ekonomi mellan det att löftet utfärdas och du kommer i den situation att du vill göra en skarp ansökan.

Mycket kan hända under sex månader

Ett lånelöfte är vanligtvis giltigt i sex månader och det baseras på de uppgifter kring din ekonomi som är aktuella vid ansökan samt de ramar för lånet som du själv anger (bostadens typ, dess ungefärliga värde, med mera). Det kan inträffa en lång rad händelser under dessa sex månader som gör att banken väljer att antingen dra tillbaka lånelöftet, helt neka lån eller erbjuda ett lägre lånebelopp.

Ett vanligt skäl till bankens nekande är att det har skett en försämring i din ekonomi. Ett typexempel är att du blir arbetslös. Ett annat exempel kan vara en separation från en partner. Ett annat skäl till nekande är att banken anser att föremålet för köpet av olika skäl inte kan accepteras som säkerhet. En variant på detta är att köpeskillingen helt enkelt blir rejält mycket högre än marknadsvärdet, till exempel till följd av en aktiv budgivning med många inblandade spekulanter. I sådant fall blir ju bankens säkerhet i bostadens värde svag eller kanske till och med obefintlig.

Skriv inte på förrän bolånet är garanterat!

Tills det att du skriver på avtalet för bolånet har du ingen som helst garanti för att få låna. Du ska därför aldrig skriva på köpekontraktet för bostaden innan banken har gett dig ett slutligt besked. Undertecknandet gör att du blir bunden vid köpet, och om banken sedan inte erbjuder dig något lån kan du bli skadeståndsskyldig. Det är fler än en bostadsköpare som har gått i denna fälla genom åren och dragit på sig stora skulder som följd.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%