Minusräntan blir kvar till 2019

minusränta riksbanken

Riksbanken, som är den aktör som ansvarar för penningpolitiken i Sverige, meddelade den 4 juli att reporäntan ska fortsätta ligga på minus 0,50% – en nivå som den har varit på sedan den 10 februari 2016. Riksbankens besked kom trots att konjunkturen är stabil och att inflationen faktiskt börjar lyfta mot Riksbankens mål på två procent per år.

Riskabel balansgång för centralbanken

De flesta bedömare var helt på det klara med att Riksbanken skulle lämna beskedet om att lämna reporäntan oförändrad. Det enda som klargjordes genom beskedet var i princip att en ytterligare sänkning från den redan rekordlåga nivån numera inte är aktuell.

Det är flera experter som, utifrån de senaste signalerna kring konjunkturen och inflationen tillsammans med uppgifter om hushållens skuldsättning (bland annat från Riksbankens egna rapporter och Ingves debattartiklar i ekonomipressen), menar att centralbanken nu spelar ett högt spel. Den främsta kritiken riktas mot det faktum att Riksbanken i praktiken har obefintliga verktyg att ta till för att stimulera ekonomin om en ekonomisk nedgång skulle vänta runt hörnet. Andra kritiker mot Riksbankens expansiva räntepolitik menar att det i dessa tider med god konjunktur borde finnas utrymme för att dämpa den åtminstone på vissa håll i landet eskalerande boprisutvecklingen.

I beskedet framhåller Riksbanken att man ser problem med minusräntan och att statsobligationsköpen fortsätter. Samtidigt framhålls att inflationsmålet är det absolut viktigaste. Man vill inte vidta någon åtgärd som kan göra att den stabila men långsamma ökningen upp till två procent ska äventyras. Istället uppmanar man regering, riksdag och andra myndigheter att genom både mjuka och hårda åtgärder strama upp utlåningen. En sådan åtgärd är faktiskt på gång. Finansinspektionen har nyligen tagit fram ett förslag på mer långtgående amorteringskrav. Dessa förväntas träda i kraft i början av 2018.

En höjning dröjer drygt ett år

Enligt riksbankschefen Stefan Ingves kommer den första räntehöjningen att komma under den andra halvan av 2018. Det indikerar att reporäntan kommer att stå kvar på -0.50% i ytterligare åtminstone nio månader. Vissa bedömare, såsom Swedbanks chefsekonom, menar dock att en första höjning kan komma tidigare. Allt beror på vad som framkommer i Riksbankens nästa besked och hur inflationsförväntningarna ser ut om ett par månader. Nollränta förväntas inte förrän en bit in i 2019.

Bolånen fortsätter att vara rekordbilliga

Det återstår att se hur bolåneföretagen kommer att reagera på Riksbankens besked. Några större förändringar är förmodligen inte att vänta. Det är dock fullt möjligt att flera av de ledande bolåneföretagen höjer listpriserna för ettårsräntan och den rörliga tremånadersräntan veckorna som kommer. Höjningarna kommer då emellertid med största sannolikhet att vara marginella. Till saken hör också att flera bolåneföretag under våren och sommaren har sänkt listpriserna för de korta bindningstiderna med några hundradelar av en procent. Om du vill jämföra bolåneräntor för bolån på 3 månader, 1 år, 3 år, 5 år respektive 10 år kan du göra det direkt här på sidan.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%