Ordlista

Ordlista för bolån

På våra övriga sidor på Bästabolån.nu kan du läsa mer detaljerat om de viktigaste termerna och begreppen kring finansiering av ett bostadsköp. På den här sidan presenterar vi ett komplement i form av en ordlista kring en hel del övrigt smått och gott relaterat till bolån.

Överbryggningslån

Många gånger köper man en ny bostad vid ungefär samma tidpunkt som man säljer sin gamla. Denna situation kan ge upphov till ett behov av att låna för att bland annat betala handpenning och kontantinsats. För denna situation finns en lånelösning som kallas överbryggningslån.

Med detta lån kan köparen överbrygga den brist på likvida medel som kan vara ett faktum innan köparen av den gamla bostaden har erlagt handpenning. Lånet är till sin karaktär ett privatlån, men det kan senare bakas in i bolånet om den kontantinsats som sedan faktiskt betalas täcker mellanskillnaden mellan bankens bolånetak och 100% av köpeskillingen.

Renoveringslån

Renoveringslån är lån som tecknas med ändamålet att finansiera en renovering. I grunden fungerar renoveringslånet som ett blancolån, det vill säga att låntagaren inte behöver ställa säkerhet. Emellertid finns en sak som skiljer denna kredit från det traditionella blancolånet. Det faktum att lånet används för att öka värdet på bostaden ger det nämligen en extra säkerhet för banken. Av den anledningen är det ofta möjligt att få en mycket konkurrenskraftig ränta.

Rabatter

Rabatter på bolån är ett icke officiellt samlingsnamn på rabatter på bolåneräntan. Dessa kan uppkomma på två olika sätt, nämligen dels genom prutning, dels genom att låntagaren ser till att maximera sina engagemang hos bolåneföretaget.

År 2015 blev det mycket enklare att pruta än tidigare, detta eftersom bolåneföretagen då blev skyldiga att inte bara presentera sina listpriser, utan även sina genomsnittspriser för den föregående månaden. Genomsnittspriserna visar beviljad ränta för nya och omförhandlade bolån. Den som ska ansöka har därmed en tydlig utgångspunkt i förhandlingen.

Att öka antalet engagemang hos ett bolåneföretag brukar kunna ge rabatt på bolåneräntan. Den som samlar även till exempel villahemförsäkringen och bilförsäkringen hos bolåneföretaget brukar kunna bli erbjuden någon tiondels procentenhet i rabatt.

Handpenningslån

Handpenningslån är precis vad det låter som, det vill säga ett lån som täcker den handpenning på 10% som måste erläggas i kontanter strax efter att köpekontraktet undertecknas. Normalt är det ett vanligt privatlån det blir fråga om. Vid vissa förutsättningar kan handpenningslånet dock beviljas av bolåneföretaget. I så fall kan det också senare bakas in i bolånet.

Ett belopp som motsvarar 10% av köpeskillingen kan vara betydande. För en köpeskilling på exempelvis fyra miljoner blir ju handpenningen 400 000 kr. Det är en summa som kanske inte är så lätt att få loss med kort varsel. För att lösa betalningsskyldigheten finns möjlighet att teckna handpenningslån.

Bolån med betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar utgör stora hinder för lån. De uppkommer ju på grund av en bristande förmåga eller en ovilja att betala. De utgör därmed de facto bevis på att en person är en mindre pålitlig gäldenär.

Antalet svenskar som är belastade av betalningsanmärkningar är många. Det finns därför en stor marknad för de långivare som är beredda att ta högre risk. På denna mer nischade marknad verkar idag en handfull långivare som kan bevilja lån till både dem som har betalningsanmärkningar och dem som på andra sätt normalt är förhindrade att få bolån. Exempel på sistnämnda är personer som är arbetslösa, de som inte är fast anställda, till Sverige nyinflyttade, med flera.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%