Svårare att få bolån efter 60

Sedan nyår har det blivit svårare för de lite äldre att bli beviljade nya bolån och även utöka befintliga lån. Det beror på att nya lånedirektiv från den europeiska bankorganisationen EBA har trätt ikraft. Direktiven innehåller en rad riktlinjer kring sund kreditgivning som bland annat tar sikte på att bankerna ska vara mer noggranna med att bedöma kommande inkomstförändringar, såsom till exempel att en låntagare går från att vara anställd till att bli pensionär. Dessa nya riktlinjer kan göra det svårare för en person som redan är pensionär eller närmar sig pensionen att bli beviljad bolån.

Så här säger direktivet

Det finns ett antal riktlinjer i EBA:s direktiv, men den mest centrala är den som rekommenderar bankerna att av försiktighetsskäl uppmärksamma “potentiella negativa scenarier i framtiden”. Det är då framför allt en minskning av den disponibla inkomsten efter pensionering som åsyftas. I grunden är denna riktlinje till för bolånetagarens bästa, men tillämpningen av den kan ge märkliga konsekvenser för många äldre som till exempel vill utöka ett befintligt bolån för att bygga om eller renovera. Trots att ekonomin är god och att marginalerna är stora kan man få avslag på sin ansökan på grund av stela tillämpningar av riktlinjerna.

Övre åldersgräns för lån

Utifrån ovan kan man faktiskt påstå att det numera finns en övre åldersgräns för bolån. Exakt vad den är blir något svårt att definiera, men enligt riktlinjerna och praxis från några av de svenska bolåneföretagen (läs mer om SBAB nedan) är det dagen man fyller 60 år som man helt enkelt blir mindre betrodd som bolånetagare. Direkt efter 60-årskalaset blir kreditvärdigheten betydligt sämre eftersom den disponibla inkomsten beräknas vara betydligt lägre från den dagen och framåt. Detta är oavsett av om den sökande hade tänkt att fortsätta arbeta flera år till, vilka marginaler som finns i allmänhet och hur belåningen ser ut i förhållande till ett faktiskt eller tänkt marknadsvärde för den bostad man vill belåna.

Olika besked från bankerna

Sedan direktivet trädde ikraft har det skapats två läger bland bolåneföretagen. Hos aktörerna i det ena lägret följs riktlinjerna till punkt och pricka, inklusive den implicita åldersgränsen. Hos bolåneföretagen i det andra lägret anses åldern spela mindre roll.

Statliga SBAB är en av de aktörer som tillämpar de nya riktlinjerna strikt. Av det följer att också IKANO Bank och ICA Banken, som är två bolåneföretag som samarbetar med SBAB, praktiserar nyheterna. Hos SBAB hanteras numera varje ansökan schablonartat utifrån en skarp åldersgräns på 60 år. Rent praktiskt arbetar SBAB utifrån premissen att den som är över 60 år får sin inkomst reducerad med 30% när handläggaren räknar på bolånet. Det gäller alltså även om den sökande fortfarande arbetar.

Bland storbankerna meddelar SEB, Nordea och Swedbank att varje ansökan hanteras individuellt och att åldern i sig inte är central. Swedbank uttrycker det till exempel som så att det inte finns några särskilda regler för äldre bolånetagare. I den övergripande kreditbedömningen tas emellertid givetvis hänsyn till att den disponibla inkomsten kan komma att minska i framtiden. Handelsbanken är den enda av de fyra storbankerna som tillämpar riktlinjerna mer strikt.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%