Youple hjälper dig finansiera din kontantinsats

Innovationskraften inom så kallad fintech, det vill säga nyskapande tjänster för ekonomi och finans, är enorm. De senaste åren har det skapats många innovativa tjänster med vars hjälp vi bland annat kan jämföra priser på varor och tjänster, spara smartare, göra bättre investeringar och få en bättre bild av vart lönen egentligen tar vägen. Även för bolån finns flera typiska fintech-tjänster, varav majoriteten handlar om jämförelser av bolåneräntor. Sedan ett par månader tillbaka finns också Youple – en tjänst som sammanför dem som vill finansiera ett bolån till över 85% med dem som är villiga att investera i bolån.

Så här fungerar Youple

Youples affärsidé är att vara en crowdfunding-tjänst för bolån. Det finns sedan tidigare crowdfunding-tjänster inom såväl smslån och privatlån som företagslån, så det kan väl upplevas som ett naturligt steg att denna modell för finansering nu även har nått till bolånen.

Det Youple erbjuder är ett lån för att bekosta kontantinsatsen till en bostadsrätt. Lånet byggs upp av investeringar från släkt och vänner och/eller utomstående. Den som vill låna börjar med att ange månadslön och hur mycket eget sparande man kan gå in med. Därefter är uppgiften att precisera var bostadsrätten är belägen. Observera att Youples tjänst idag endast kan användas för bostadsrätter i Storstockholm.

Med dessa uppgifter som bakgrund presenterar Youple ett förslag på lämpligt prisintervall för bostadsrätten samt preciserar vad månadskostnaden för lånet blir. Lånet är egentligen ett vanligt blancolån på som löper över 5 år. För närvarande är räntan närmare 3% och till detta tillkommer lånelöftesavgift och inlösenavgift.

För att du ska kunna låna räcker det dock inte med att du skickar in en ansökan. Det gäller också att ditt lånebehov täcks av inbetalningar av investerare. Först när ditt lån är komplett kan det betalas ut.

Exempel: Du vill köpa en bostadsrätt i Stockholm. Den du har sett ut kostar 5 miljoner kronor. Du har 400 000 kr i sparade medel, vilket motsvarar 8% av köpeskillingen. Genom Youple kan du, om du har en månadslön som medger det, låna resterande 7% upp till kravet på 15% i kontantinsats.

Tanken är att bostaden ska öka i värde

En grundläggande tanke bakom hela konceptet med Youple är att bostadsrätten ska öka i värde under löptiden för lånet. Om någon värdeförändring inte sker kommer varken låntagaren eller investerarna få någon avkastning. Om prisförändringen skulle vara negativ kan låntagaren bli sittande med en belåning som i vissa fall överstiger värdet på bostadsrätten. Det kan leda till att bolåneföretaget helt enkelt säger upp bottenlånet till omedelbar betalning, vilket kan få katastrofala konsekvenser för låntagaren.

Kommentar

Det finns en anledning till att kontantinsats ska erläggas med 15% av köpeskillingen. Anledningen är att ge både bolåneföretaget och låntagaren en buffert mot en nedgång i bostadspriserna. Youples tjänst bygger i princip på att bopriserna kommer fortsätta upp, till både låntagarens och investerarnas lycka. Emellertid finns alltid risken för en nedgång och skulle så ske under Youple-lånets löptid sitter låntagaren i en mycket jobbig sits. Crowdfunding är ett utmärkt koncept för mindre lån, men för bolån bör nog denna typ av finansiering undvikas.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%