2016 ett stabilt år för bopriserna

Efter en liten nedgång i både antalet objekt till försäljning och prisnivåerna efter införandet av amorteringskravet i juni har bostadsmarknaden fortsatt att tuffa på. 2016 bjöd på ökande bopriser i hela landet, både vad gäller villor och bostadsrätter. Samtidigt har prisökningarna inte varit extrema. I stället kan man säga att prisnivåerna är stabila på en hög nivå med modesta ökningar. Den positiva trenden fortsatte även i december, som annars traditionellt är en svag månad. Priserna steg i genomsnitt med 0,2 procent under årets sista månad, detta enligt Valueguards index HOXSWE.

Bostadsmarknaden omsatte 400 miljarder 2016

Under 2016 bytte sammanlagt omkring 100 000 bostadsrätter ägare i Sverige och antalet sålda villor var omkring 50 000 stycken. Sammanlagd prislapp för alla försäljningar uppgick till närmare 400 miljarder kronor. Det är de tre storstadsregionerna som står för lejonparten av prislappen, särskilt vad gäller bostadsrätter.

På årsbasis var prisökningarna i landet som helhet 8,0% för bostadsrätter respektive 8,9% för villor, detta enligt Valueguards statistik. Svensk mäklarstatistik, som är en annan aktör med uppgift att sammanställa prisinformation, har presenterat ungefär samma siffror. Den största prisökningen för bostadsrätter stod Malmö för. Här ökade slutpriserna med strax över 20% under året. Prisökningarna i Storstockholm var inte alls lika stora. Enligt Valueguards statistik var förändringen +5% mellan december 2015 och 2016. En trolig anledning är att prisnivåerna i Storstockholm i allmänhet har nått ett slags tak.

I statistiken för villaförsäljningar står Göteborg med omnejd ut från mängden. Här ökade priserna i snitt med 12,4% under året. Utvecklingen i Stockholm och Malmö var betydligt mer beskedlig.

Villaindex över medelstora städer har nått toppen

I statistiken för det sista kvartalet 2016 är det nästan idel plussiffror i statistiken. För en av de kategorier av bostäder som ingår i indexet HOXSWE har prisutvecklingen dock varit negativ. Det handlar om villaindex för medelstora städer. Trenden är att priserna på småhus i medelstora städer sjunker, och det blir lite extra tydligt med december månads siffror. Priserna sjönk med 1,8% i städer med över 50 000 invånare.

Trenden är tydlig och förmodligen kommer den att förstärkas i och med att marknadsräntorna är på väg upp. Det finns alltid en smärtgräns för hur höga priserna på villor kan bli och det verkar som att gränsen nu har nåtts i de medelstora städerna. En mer restriktiv utlåning och kravet på amortering på nya lån tillsammans med förväntningar om högre räntor i framtiden är faktorer bakom minussiffrorna.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%