Lånelöfte

Lånelöfte för villa, bostadsrätt, fritidshus - så fungerar det

Att ansöka om ett lånelöfte är i regel det första steg man tar när man är spekulant på en viss bostad eller vill börja gå på visningar. Lånelöftet fungerar som en icke juridisk bindande utfästelse om att kunna teckna bolån på beviljat belopp. Vid avtalsskrivningen kan dokumentet sedan enkelt omvandlas till ett låneavtal.

Tre funktioner

Ett lånelöfte har i grunden tre funktioner. Du kan läsa mer om dem nedan.

1. Ge en bild av tillgänglig låneram (så du vet hur högt du kan gå i budgivning)
Med alla regler kring bolånetak, amorteringskrav, kontantinsats, med mera, kan det vara svårt att få en bild av exakt hur mycket man kan få låna via ett bolån. Med ett lånelöfte får du svart på vitt på din låneram utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

2. Fungera som en försäkran gentemot fastighetsmäklaren om att möjligheten att få låna finns
Lånelöftet fungerar också lite som en inträdesbiljett till eventuell budgivning. Mäklarens uppgift är att sammanföra säljare och köpare, och se till att den som vinner budgivningen också har möjlighet att erlägga köpeskillingen. Därför vill mäklaren gärna se dokumentation på låneramen.

3. Förberedelse för ansökan om bolån
Slutligen ska sägas att lånelöftet i princip fungerar som ett icke undertecknat låneavtal. Med komplettering av uppgifterna kring det köpta objektet och köpeskillingen kan utfästelsen enkelt omvandlas till ett bolån vid kontraktsskrivningen.

Lånelöftet är inte ett löfte

Ett lånelöfte är inte juridiskt bindande för utfärdaren. Det betyder rent faktiskt att banken eller bolåneinstitutet kan neka lån vid det tillfälle då köpekontraktet ska skrivas på.

Det finns ett antal faktorer som påverkar den faktiska möjligheten att få själva “löftet” infriat. Nedan är tre typiska exempel:

  • Det har skett förändringar i din betalningsförmåga
  • Arbetssituationen har förändrats
  • Du väljer en annan typ av objekt att köpa

Har du till exempel blivit arbetslös är det en mycket viktig faktor och i det fall hushållets totala ekonomi inte anses vara tillräckligt god kommer banken med största sannolikhet att frånträda sin utfästelse. Å andra sidan gäller att du, i det fall ingen större förändring sker under perioden från det att lånelöftet utfärdas till det att köpekontraktet ska skrivas på, i princip kan vara 100% säker på att kunna få utfästelsen omvandlad till ett bolån.

Vad gäller själva objektet kan läget vara avgörande. Banken har till exempel mycket god kännedom om kommande förändringar i detaljplaner. Banken kan också ha synpunkter på den bostadsrättsförening du väljer.

Utifrån ovan förstår du säkert att det är ytterst viktigt att du inte sätter pennan till köpeavtalet innan du är helt säker på att banken kommer att bevilja dig bolånet. Kan det inte vänta, ska du se till att en låneklausul införs i köpeavtalet. Klausulen ska stipulera att köpet villkoras av att lån kan tecknas. Med andra ord: om du inte får låna går köpet tillbaka.

Skaffa lånelöfte nu

Det behöver inte ta mer än fem minuter att ansöka om ett lånelöfte. Alla banker erbjuder nämligen onlineansökan för lånelöfte. Att alla banker erbjuder ansökan online innebär inte att du ska välja första bästa aktör. Du ska i stället vara noggrann i ditt val och du kan med fördel jämföra bolån innan du går vidare.

Det du ska göra vid ansökan är i praktiken att fylla i samma formulär som som du skulle göra för en faktisk ansökan om bolån. Skillnaden ligger i att du inte kan ange faktiskt objekt med fastighetsbeteckning med mera. Formuläret är inte särskilt svårt att fylla i och du hittar bra vägledning på respektive banks webbplats.

Innan du skickar in ett lånelöfte bör du göra en lånekalkyl. Det kan du normalt göra på samma sida där du skickar in din ansökan om lånelöfte. I lånekalkylen räknar du på ditt bolån utifrån bland annat hur mycket du kan gå in med i kontantinsats samt vad du beräknar driftskostnaden till.

När du har fått besked om utfästelsen gäller beskedet i sex månader. Att det finns en bortre tidsgräns handlar om att såväl din ekonomiska situation som bostadsmarknaden kan förändras mycket snabbt.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%