Tvingande amortering även vid flytt av bolån

tvingande-amortering-flytt

Det har nu gått snart ett halvår sedan Finansinspektionens nya regler kring tvingande amortering av bolån trädde i kraft. En snabb analys av utvecklingen pekar på att effekterna på bostadsmarknaden har blivit mycket begränsade. Det gäller till exempel priserna på villor och bostadsrätter. Något boprisfall har det inte blivit, och den minskning i antalet nya objekt ute till försäljning som kunde observeras under sommaren och den tidiga hösten är numera inte längre signifikant.

Det går dock att identifiera ett nytt tänk hos bankerna kring amortering. Många banker hade redan före amorteringskravets ikraftträdande ett tydligt krav på amortering för nya lån. Detta krav har successivt blivit tuffare efter den 1 juni. Flera av bankerna har nämligen på frivillig väg skärpt kraven.

Amorteringskrav vid byte av bank

En grund i reglerna om amorteringskrav är att befintliga bolån, det vill säga sådana tecknade före den 1 juni 2016, inte ska täckas av något krav. Retroaktivitet i lagstiftning införs endast mycket sällan, och något möjligt undantag från denna grundregel ansågs vare sig nödvändigt eller önskvärt vid utarbetandet av reglerna. Utifrån denna grund anförde Finansinspektionen vid införandet av reglerna att bolån som flyttas till banker inte skulle aktualisera tvingande amortering. Samtidigt öppnade myndigheten för att bankerna på frivillig väg skulle kunna införa sådana krav.

Det är flera av bolåneföretagen som automatiskt för in bolån som flyttas under samma paraply som nyteckningar. Det betyder att den som tidigare har haft ett bolån utan krav på amortering plötsligt kan behöva amortera. Detta förutsätter emellertid givetvis att belåningsgraden överstiger 50%.

Tre av sju banker betraktar flytt som nytt lån

I en rundringning som Svenska Dagbladet gjorde för en tid sedan framgick att minst tre av de sju största aktörerna inom bolån i Sverige har som krav att amortering ska ske enligt huvudregeln även om flytten i praktiken innebär att en låntagare med ett befintligt lån bara byter bank. Det är affärsbankerna Swedbank, Nordea och SEB som har denna policy.

Statliga SBAB har valt en slags mellanväg. Här finns ett krav på amortering. Det är dock betydligt mindre tufft än de 2% respektive 1% som gäller för nyteckning. Den enda banken som till SvD direkt uttalade att amorteringskrav inte automatiskt aktualiseras vid flytt var Skandia.

Mer att jämföra för bolån

Med ovan som utgångspunkt är det tydligt att det inte längre bara är bolåneräntorna som bör vara i absolut fokus när man jämför bolån. Lika viktigt kan kravet på amortering vara. Det är framför allt viktigt att man undersöker vilken policy den bank till vilken man vill flytta sina bolån har kring amortering. Att amortera är aldrig något dåligt, men samtidigt är det klokt att man vet exakt vad som gäller vid en flytt av bolån.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%